CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Capçalera carrer
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Tràmits i gestions > 9_Altes al padró d’habitants

9_Altes al padró d’habitants

Descripció

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones d’un altre municipi de l’Estat espanyol o procedents d’altres països.
Alta al Padró Municipal d’habitants per naixement.
Caldrà signar una cessió de dades.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada major de 18 anys o en cas de menors, el seu pare, mare o tutor.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

 • Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

On es pot fer

Documentació necessària

 • Documentació relativa a la identificació de les persones majors d'edat
  Persones espanyoles: DNI o passaport. Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: NIE, passaport o document d'identitat del país d'origen (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen). Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
 • Documentació relativa a la identificació de les persones menors d'edat
  Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport. Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI o passaport. Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Llibre de família o certificat naixement.
 • Documentació per a persones representants
  Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials. Documents d’identificació personal de la persona autoritzada (DNI/NIE/Passaport...). Document d’identificació personal de la persona autoritzant (DNI/NIE/Passaport...).
 • Documentació de representació dels menors d'edat:
  En el cas que els menors s’empadronin amb un dels dos progenitors o amb tercers sense cap d’ells, o en cas de separació o divorci dels progenitors, caldrà facilitar un justificant de tutor legal aportant la sentència o una autorització de l’altra part (un escrit autoritzant l’altra part de l’empadronament, indicant nom, cognoms i DNI de les parts implicades amb la firma del titular) amb DNI original.
 • Documentació relativa al domicili
  Domicili de propietat: Si al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) consteu com a titular no heu d’aportar justificació, es comprova d’ofici. En cas que no consteu al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) com a titular, heu de justificar la propietat amb un dels següents documents: Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas que hi hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original del seu document d'identificació. Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual. Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge. Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos. Domicili de lloguer: Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos. Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.
Darrera actualització d’aquest contingut: 03/07/2023 a les 10:14h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Cabrera de Mar

Plaça de l'Ajuntament, 5 - 08349

Telèfon: 937 590 091

NIF: P-0802900A

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona