CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Capçalera panoràmica 3
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Tràmits i gestions > 3_Comunicació prèvia d'obres - Per instal·lació de panells solars fotovoltaics en Sòl Urbà consolidat

3_Comunicació prèvia d'obres - Per instal·lació de panells solars fotovoltaics en Sòl Urbà consolidat

Descripció

Introducció.

El Decret Llei de 2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, ha modificat la Llei d’Urbanisme, afegint com acte subjecte a Comunicació prèvia les obres per instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars. Per impulsar les energies renovables en aquest municipi s’ha aprovat aquests models i tramitació perquè el ciutadà pugui col·locar aquesta instal·lació sense esperar a una resolució de llicència.

Descripció.

És un tràmit de Comunicació prèvia. Una vegada presentats, correctament, els models i la documentació tècnica requerida, i encara que no cal esperar a una resolució de llicència, per començar, sí que cal haver rebut l’informe tècnic municipal, en el que s’admet o no s’admet el tràmit i amb el que s’enviaran les liquidacions corresponents (ICIO, taxa urbanística i OVP, si escau).

Aquest tràmit és exclusiu per instal·lació de PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA D'AUTOCONSUM, amb excedents o sense; a col·locar (amb unes limitacions) sobre les cobertes planes o inclinades dels edificis principals i/o auxiliars, sobre les pèrgoles i els espais lliures d'edificació de parcel·les de finques emplaçades en SÒL que el planejament classifica com a URBÀ CONSOLIDAT.

Preu de la tramitació

  • Taxa urbanística. Ordenança fiscal núm. 9 . Es cobra el 0,60 % de la Base Imposable (B.I) del pressupost, Quota mínima: 99,98 euros.
  • ICIO (Impost Construccions, instal·lacions i obres). Ordenança fiscal núm. 3.Es cobra 4,00% de la Base imposable (B.I) del pressupost (aplicant si escau, els beneficis fiscals i bonificacions indicats en l’Ordenança núm. 3 d’ICIO).
  • Taxa per Ocupació de la via pública. Ordenança fiscal núm. 30 de Taxa per ocupació de via pública. Es cobra el resultat de multiplicar 0,36 euros per m2 de l’ocupació i pels dies (màxim 2 mesos).
  • Fiança correcta gestió de residus. Cal presentar el certificat d’acceptació de residus d’un centre autoritzat per l’Agència Catalana de Residus; o per defecte i, per petites quantitats a abocar en la deixalleria municipal, cal garantir-lo amb el justificant d’ingrés de 150 euros de fiança residus de la manera que s’especifica en el MODEL 2.4.

Ordenances fiscals: https://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/ordenances-fiscals-i-preus-publics

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

La INSTÀNCIA MODEL 2.1 és el document formal necessari per tramitar la Comunicació.

Cal descarregar-se com a mínim els MODELS 2.1 i 2.4., llegir-los totalment per complimentar-los correctament, signar-los i preparar els DOCUMENTS indicats. Cal també el MODEL 2.2. si la potència és menor a 10KW o el MODEL 2.3. si la potència és major a 10KW.

Tota la documentació caldrà adjuntar-la a la INSTÀNCIA GENÈRICA de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Caldrà adjuntar la model 2.1 i model 2.4 i tota la resta de documentació a la instància genèrica de la seu electrònica.

Iniciar el tràmit

 

Important:

Es podrà considerar nul aquest tràmit, si els models no estan signats o no estan correctament complimentats.

Presencialment

Horari de 9 a 14h

On es pot fer

Documentació necessària

Documentació complementària

Darrera actualització d’aquest contingut: 03/07/2023 a les 10:14h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Cabrera de Mar

Plaça de l'Ajuntament, 5 - 08349

Telèfon: 937 590 091

NIF: P-0802900A

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona