CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Capçalera florida

5_Llicència de gual

Descripció

L'Ordenança defineix GUAL com a l'espai delimitat de la vorera i del vial sobre el qual es concedeix l'ús privatiu a precari a una persona física o jurídica per tal de fer possible l'entrada i sortida a recintes amb vehicles. Aquesta concessió porta implícit el dret de pas de vehicles sobre aquest espai i la prohibició d'estacionament al seu davant.

Preu de la tramitació

Preus orientatius (any 2020).

  • Taxa de Llicència gualOrdenança Fiscal núm. 20.  Es cobra 62,86 euros de taxa, més 10,05 euros per la placa de gual i per pintar la línia. 
  • Taxa per la reserva d’entrada de vehicles per cada metre lineal / anual. Ordenança Fiscal núm. 20. Import anual:   8,80 euros per ml (ús particular) i 30,17 euros per ml (ús comercial o industrial).    
  • Fiança de reposició de vorera al seu estat inicial. Ordenança núm. 50 . GARANTIA perquè el titular deixi la vorera a una situació inicial (no rebaixada) en cas que algun dia finalitzi la concessió o es doni de baixa el Gual. Import: Ho valora el tècnic que informa la llicència.  

Preu per la LLICÈNCIA D’OBRES en tramitació conjunta amb la llicència de GUAL

  • Impost. ICIO . Ordenança fiscal núm. 3 d’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. Es cobra el 3,60 % de la Base Imposable (B.I.)
  • Taxa de Llicència. Ordenança fiscal núm. 9 de Taxa per Llicències urbanístiques (Art.6è a.).  Es cobra el 0,60 % de la B.I. Quota mínima: 99,98 euros.
  • Taxa per Ocupació de la via pública. Ordenança fiscal núm. 30. Es cobra  0,36 euros per m2 de l’ocupació i pels dies.
  • Fiança correcta gestió de residus. El posseïdor de residus (titular o constructor), haurá de presentar abans d’iniciar les obres el Certificat d’acceptació de residus d’un centre autoritzat per l’Agència Catalana de Residus; o per defecte i per petites quantitats a abocar en la deixalleria municipal justificant d’ingrés de 150 euros de fiança residus de la manera que s’especificarà en la llicència.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

La INSTÀNCIA MODEL 3.1 és el document formal necessari per tramitar la sol·licitud de LLICÈNCIA de GUAL, ja sigui per la construcció d'un nou accés o legalitzar un d'existent.

Cal descarregar-se el document Instància model 3.1.

Cal complimentar-la correctament i signar-la, adjuntar els DOCUMENTS indicats en la instància com a OBLIGATORIS, i presentar-ho tot en el Registre d'entrada de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

En cas que els Serveis tècnics considerin que cal adequar la voravia a normativa, es notificarà a l'interessat perquè procedeixi a arranjar l'accés. Si el titular inicialment considera que ha de fer obres per adequar, ho pot sol·licitar inicialment sense esperar que se li notifiqui. L’adequació de la voravia s’ha de sol·licitar amb el mateix MODEL 3.1 "clicant" a l'apartat que indica: SOL·LICITO LLICÈNCIA D'OBRES per l'adequació de l'accés i/ó voravia

 

Caldrà adjuntar la sol·licitud i tota la resta de documentació a la instància genèrica de la seu electrònica.

Iniciar el tràmit

 

Important

Una vegada obtinguda devolució de número de Registre d’Entrada de l’OAC, s’inicia formalment la tramitació, no abans.

Es podrà considerar nul aquest tràmit, si el MODEL 3.1. no està signat o no està correctament complimentat. Tanmateix si no s’aporta la documentació indicada com a  DOCUMENTS OBLIGATORIS.

Presencialment

 

On es pot fer

Documentació necessària

Documentació complementària

Darrera actualització d’aquest contingut: 12/04/2024 a les 13:56h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Cabrera de Mar

Plaça de l'Ajuntament, 5 - 08349

Telèfon: 937 590 091

NIF: P-0802900A

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona